Přehled dotací statutárního města Brna
Brunensia 2020
2020
SOLITON-TEAM, z. s.
229 07 726
spolek
24/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
50 000 Kč
projekt
515 000 Kč
150 000 Kč
20
18,67
3
21,67