Přehled dotací statutárního města Brna
111 míst v Brně
2020
Nakladatelství Paseka s.r.o.
262 00 449
s.r.o.
17/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
180 000 Kč
projekt
527 000 Kč
191 000 Kč
20
19,67
3
22,67