Vlastivědný věstník moravský, vydání ročníku 72, roku 2020, s příspěvky zaměřenými na tematiku města Brna a Brněnska
2020
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z. s.
00462152
spolek
15/L
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
0 Kč
projekt
375 000 Kč
40 000 Kč
20
0
0
0