Literární KREAT
2020
Kunštát PRO FUTURO o.p.s.
29193478
o.p.s.
12/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
90 000 Kč
projekt
160 000 Kč
112 000 Kč
20
20
2
22