Přehled dotací statutárního města Brna
Publikace_Rudolf Těsnohlídek_Liška Bystrouška_ilustrace Vendula Chalánková
2020
HOST - vydavatelství, s.r.o.
255 86 441
s.r.o.
11/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
50 000 Kč
projekt
216 000 Kč
54 000 Kč
20
21,5
3
24,5