Kontexty - kulturně-literární časopis 2020
2020
Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s.
48514314
o.p.s.
7/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
140 000 Kč
projekt
931 000 Kč
205 000 Kč
20
21,34
3
24,34