Smysl dějin a městská kultura
2020
Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s.
48514314
o.p.s.
6/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
58 000 Kč
projekt
145 000 Kč
90 000 Kč
20
19,34
3
22,34