Šuhajů žádná kulka z pušky nejimí
2020
Centrum pro kulturu a společnost, z.s.
22670629
spolek
4/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
100 000 Kč
projekt
330 000 Kč
170 000 Kč
20
20,67
2
22,67