Esejistický průvodce nezáměrného turisty Brňanovi
2020
Centrum pro kulturu a společnost, z.s.
22670629
spolek
3/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
100 000 Kč
projekt
506 000 Kč
245 000 Kč
20
20
2
22