Aargh - výtvarná publikace
2020
Analphabet Books, z. s.
26681501
spolek
1/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
50 000 Kč
projekt
189 000 Kč
55 000 Kč
20
19,34
3
22,34