Dílna tradičních lidových řemesel
2020
Technické muzeum v Brně
00101435
státní p.o.
36/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
50 000 Kč
projekt
117 000 Kč
66 000 Kč
20
24
3
27