Obnova a rozšíření vybavení souboru
2020
Slovácký soubor Šafrán Brno, spolek
75057387
spolek
34/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
15 000 Kč
projekt
28 000 Kč
19 000 Kč
20
21,34
3
24,34