Přehled dotací statutárního města Brna
Provoz Slováckého krúžku v Brně
2020
Slovácký krúžek v Brně
708 85 052
spolek
32/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
100 000 Kč
činnost
398 000 Kč
120 000 Kč
20
24,5
3
27,5