Obřanský jarní jarmark 2020
2020
OBRspolek, z. s.
05548217
spolek
28/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
7 000 Kč
projekt
22 000 Kč
15 000 Kč
20
17,34
3
20,34