Živá encyklopedie folkloru 2020
2020
MÁJEK soubor lidových písní a tanců, z.s.
44991371
spolek
24/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
45 000 Kč
projekt
129 000 Kč
76 000 Kč
20
22
2
24