Reprezentace města na zahraničním festivalu
2020
MÁJEK soubor lidových písní a tanců, z.s.
44991371
spolek
23/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
105 000 Kč
projekt
194 000 Kč
124 000 Kč
20
21,67
3
24,67