Řecké zvyky a tradice v průběhu roku
2020
Lyceum Řekyň v České republice
70892318
spolek
22/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
40 000 Kč
projekt
112 000 Kč
69 000 Kč
20
23
3
26