Seminář lidových tanců a písní
2020
Javorník Brno - folklorní soubor, z. s.
15530809
spolek
17/F
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
0 Kč
projekt
83 000 Kč
58 000 Kč
20
12,34
3
15,34