Mezinárodní folklorní festival v zahraničí
2020
Folklorní spolek Púčik
62158139
spolek
15/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
105 000 Kč
projekt
760 000 Kč
200 000 Kč
20
21,67
3
24,67