Lidový oděv - kroj a krojové součástky
2020
Folklorní spolek Púčik
62158139
spolek
14/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
65 000 Kč
projekt
160 000 Kč
110 000 Kč
20
20,67
3
23,67