Přehled dotací statutárního města Brna
Koncert folklorního souboru
2020
Folklorní soubor Jánošíček Brno, z.s.
686 87 176
spolek
13/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
20 000 Kč
projekt
144 000 Kč
72 000 Kč
20
19,34
2
21,34