Přehled dotací statutárního města Brna
Folklorní festival v zahraničí
2020
Folklorní soubor Jánošíček Brno, z.s.
686 87 176
spolek
12/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
105 000 Kč
projekt
283 000 Kč
151 000 Kč
20
19,67
2
21,67