Přehled dotací statutárního města Brna
Folklorní majáles
2020
Folklorní soubor Jánošíček Brno, z.s.
686 87 176
spolek
11/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
35 000 Kč
projekt
131 000 Kč
76 000 Kč
20
19,34
2
21,34