Přehled dotací statutárního města Brna
F SCÉNA - XXIII. ročník letních folklorních večerů
2020
Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno, z.s.
657 61 707
spolek
10/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
49 000 Kč
projekt
500 000 Kč
130 000 Kč
20
18,34
3
21,34