REPREZENTACE MĚSTA BRNA V ZAHRANIČÍ
2020
Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s.
64326616
spolek
8/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
105 000 Kč
projekt
820 000 Kč
385 000 Kč
20
20
3
23