Lidový tanec na Brněnsku ‐ vzdělávací seminář
2020
Brněnsko tančí a zpívá, z.s.
27037673
spolek
4/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
10 000 Kč
projekt
30 000 Kč
15 000 Kč
20
23
3
26