Brněnsko tančí a zpívá "Významné osobnosti Brněnska" - hudební a taneční přehlídka souborů a krojovaných skupin Brněnska
2020
Brněnsko tančí a zpívá, z.s.
27037673
spolek
2/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
35 000 Kč
projekt
100 000 Kč
50 000 Kč
20
23,67
3
26,67