Celoroční činnost spolku tYhle
2020
tYhle, z.s.
04157699
spolek
25/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
282 500 Kč
činnost
1 645 000 Kč
330 000 Kč
20
17,34
3
20,34