Loutka v Brně 2020
2020
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
00401803
p.o. JMK
16/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
17 000 Kč
projekt
43 000 Kč
18 500 Kč
20
18,67
2
20,67