Dětská scéna 2020 a ŠPÍL-BERG 2020
2020
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace
00401803
p.o. JMK
14/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
58 000 Kč
projekt
198 000 Kč
60 000 Kč
20
19,34
2
21,34