Přehled dotací statutárního města Brna
Historky z Protektorátu
2020
FACKA, z.s.
270 31 365
spolek
11/D
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
0 Kč
projekt
155 000 Kč
93 000 Kč
20
17,67
2
19,67