Galerie architektury Brno
2020
Vysoké učení technické v Brně
00216305
54/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
150 000 Kč
projekt
1 435 000 Kč
300 000 Kč
20
23,67
3
26,67