Cyklus výstav v Galerii 209
2020
Vysoké učení technické v Brně
00216305
53/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
15 000 Kč
projekt
123 000 Kč
62 000 Kč
20
19,34
3
22,34