Výstavní program Galerie FaVU 2020
2020
Vysoké učení technické v Brně
00216305
52/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
77 000 Kč
projekt
184 000 Kč
92 000 Kč
20
23,34
3
26,34