INDUSTRA LABS 2020
2020
Vaizard, z.ú.
29228107
ústav
50/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
160 000 Kč
projekt
705 000 Kč
479 000 Kč
20
21,67
3
24,67