INDUSTRA ART 2020
2020
Vaizard, z.ú.
29228107
ústav
49/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
350 000 Kč
projekt
1 094 000 Kč
699 000 Kč
20
22,67
3
25,67