Přehled dotací statutárního města Brna
Open Studios Databáze
2020
Open Studios Brno z.s.
078 59 881
spolek
35/V
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
0 Kč
činnost
145 000 Kč
100 000 Kč
20
0
0
0