Přehled dotací statutárního města Brna
Open Studios 2020
2020
Open Studios Brno z.s.
078 59 881
spolek
34/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
70 000 Kč
projekt
260 000 Kč
180 000 Kč
20
20,67
3
23,67