Misplacements
2020
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
75032333
p.o.
33/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
70 000 Kč
projekt
255 000 Kč
178 000 Kč
20
21,34
3
24,34