Přehled dotací statutárního města Brna
Celoroční výstavní činnost ScreenSaverGallery
2020
MgA. Barbora Trnková
064 74 365
OSVČ
26/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
50 000 Kč
činnost
170 000 Kč
100 000 Kč
20
20,67
3
23,67