Tváře káznice - cyklus portrétů, příběhů osobností káznice
2020
Martina Čichoňová
x
FO
24/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
7 000 Kč
projekt
34 000 Kč
23 800 Kč
20
17,67
3
20,67