Den architektury 2020
2020
KRUH, z.s.
26537389
spolek
22/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
40 000 Kč
projekt
222 000 Kč
145 000 Kč
20
19,34
3
22,34