Mezinárodní komiksový festival KOMA 2020
2020
Komixxx projekt z.s.
22901817
spolek
20/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
160 000 Kč
projekt
745 500 Kč
319 500 Kč
20
22,67
3
25,67