Jan Michl - Metafora v modernistické teorii designu
2020
Books & Pipes, z.ú.
70889899
ústav
4/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
20 000 Kč
projekt
246 000 Kč
80 000 Kč
20
17
3
20