Vachův sbor moravských učitelek - Činnost v roce 2020
2020
Vachův sbor moravských učitelek
18827993
spolek
87/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
200 000 Kč
činnost
338 000 Kč
233 000 Kč
20
20,67
3
23,67