Celoroční činnost Smíšeného sboru Kantiléna
2020
Smíšený sbor Kantiléna, z.s.
228 59 381
spolek
79/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
117 000 Kč
činnost
432 000 Kč
117 000 Kč
20
23
3
26