24. Percussion Workshop Trstěnice
2020
Sdružení Q, z.s.
41600614
spolek
76/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
10 000 Kč
projekt
255 000 Kč
10 000 Kč
20
19
3
22