15. Dílna pro nejmladší skladatele
2020
Sdružení Q, z.s.
41600614
spolek
75/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
10 000 Kč
projekt
206 000 Kč
10 000 Kč
20
20,67
3
23,67