Dílna tradičních lidových řemesel
2019
Technické muzeum v Brně
00101435
státní p.o.
39/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
25 000 Kč
projekt
72 000 Kč
50 000 Kč
15
18,33
1
19,33