Provoz stránek Brno-Folklor-Morava
2019
Společnost pro lidové tradice, z.s.
22686169
spolek
38/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
5 000 Kč
projekt
62 000 Kč
42 000 Kč
15
15,67
1
16,67